Lada
(Jägersdorf)

Obec leží severnì od Èeské Lípy pøi silnici è. 9.

Køíž (1592) stával za druhým domkem ve vsi.
Výška (cm) Šíøka (cm) Tlouška (cm)
95 90 30
Levé rameno køíže bylo uraženo.

Literatura: Dreyhausen - 38
                Fechtner - MNEC 1923 - 3

Fechtner - 3 - Die Landstraße etwa 90 Schritt weiter steht hinter dem zweiten Hause das Steinkreuz Nr. 3, welches am Feldrande ausgestellt ist. Das Feld gehörte zur Zeit, als ich das Kreuz aufnahm, dem Grundbesitzer Franz Pietsch aus Jägersdorf. Es ist 95 cm über dem Boden hoch, 90 cm breit und 30 cm stark. Von dem linken Mittelbalken ist ein Stück abgeschlagen. Bezeichnung ist keine darauf zu finden. Die Leute bezeichnen es auch als Schwedenkreuz. Die Frau des Grundbesitzers erzählte mir, daß sie als kleines Schulmädchen am Wege von Hermsdorf nach Schießnig gleichfalls an einem solchen Kreuze, bei der letzten Wirtschaft in Hermsdorf, täglich vorüberzugehen pflegte. Ich werde bei Anführung der weiteren Steinkreuze auf diese Aussage noch zurückomment.
Dreyhausen - 38 - Jägersdorf: Die Landstraße nach Heida, etwa 90 Schritte weiter, hinter dem zweiten Hause an Feldrain.
"Schwedenkreuz".
Vgl. Fechtner, a.o.O.S.87.

Fechtner 1923

Zpìt