Dubice
(Klein Eicha)

Obec leží na jihozápadním okraji Èeské Lípy.

Køíž (1371) stál u továrny na samet na parcele 1217/3 (dnes Technoplyn, naproti jatkám pøi silnici do Kozel) .
Výška (cm) Šíøka (cm) Tlouška (cm)
70 60 _
Na køíži byla vyryta dýka.
V roce 1911 byl již znaènì poškozen.

Literatura: Dreyhausen - 40
                Fechtner - MNEC 1923 - 9

Fechtner - 9 - In früherer Zeit bestand eine Landstraße von Leipa durch das "Dörfel" an der früheren Graf'schen Fabrik und an der jetzigen Richter-Fabrik vorbei, über Klein-Eicha, Steinbrücke, Kosel und weiter nach Süden. Nachdem die Bezirkstraße ausgebaut worden war, blieb an der früheren Landstraße nur ein Fußweg übrig, der noch heute besteht. In der Mitte dieses Weges, vor der Richter-Fabrik, fand ich ein Steinkreuz Nr. 9, auf der Erde liegend, über das die Leute schon lange Zeit liefen, ohne zu bemerken, daß es ein Kreuz sei. Es ist schon sehr beschädigt, der eine Mittelarm ist ganz, der andere zur Hälfte erhalten und der obere Arm ist ganz abgebrochen. In der Höhe mißt es 70 cm, in der Breite 60 cm und trägt in der Mitte ein Seelengaben-Grübel, wie das Hermsdorfer-Kreuz; am unteren Balken zeigt es einen eingeritzten Dolch. Mit bewilligung und Beihilfe des Herrn Fabriksdirektors Karl Richter wurde das Kreuz im Jahre 1911 auf der zur Fabrik gehörigen Parz. 1217 3 ausgestellt. Näheres ist über dieses Kreuz nichts bekannt.
Dreyhausen - 40 - Klein-Eicha: Vor der Richter-Fabrik an der ehemailgen alten Landstraße Böhmisch-Leipa - Kosel. 1911 neu ausgestellt.
Siehe: Fechtner. a.o.D.S.89

Fechtner 1923

Zpìt