Drásov

Obec leží severozápadně od Brna, východně od Tišnova.

18.4.2004 - JB

Křížový kámen č. 1 (1659) .
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
76 60 15
Na kameni je část reliéfu keltského kříže.
Původně stával severozápadně od obce za prvním můstkem cesty k vinohradům.

Literatura: Franz - 104

Franz 1899

18.4.2004 - JB
 

Křížový kámen č. 2 (1660) .
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
110 65 18
Na kameni je nízký reliéf latinského kříže.
Původně stával na východní straně obce u bývalého mlýna.

Literatura: Franz - 105

Franz 1899

18.4.2004 - JB
 

Křížový kámen č. 3 (1786) .
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
45 40 _
Na kameni je rytina řeckého kříže.
Původně stával u cesty do Všechovic.

18.4.2004 - JB
 

Křížový kámen č. 4 (2023) je zazděn ve věži kostela.
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
_ _ _
Na kameni je reliéf maltézského kříže na žerdi.

18.4.2004 - JB
  

Křížový kámen č. 5 (1718) stál na západním okraji obce u domu č. p. 67, sevřený mezi domovní zdí a svahem.
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
131 49 12
Na kameni byl reliéf latinského kříže.

Literatura: Franz - 106

Franz 1899

Zpět