Čebín

Obec leží severozápadně od Brna při silnici č. 385.

Křížový kámen (1289) stál na silničním náspu u silnice do Kuřimi.
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
62 49 20
Na kameni byl reliéf latinského kříže na němž byl nápis "ZDE ODPOCIWA WACLAW FARWICHE HLEDTESS ABY SPASILA DVSSI EGCHO LET MAGIC XXVII". Pod pravým ramenem kříže byly soukenické nůžky, pod levým neznámý předmět.

Literatura: Franz - 24

Franz - 24 - An der Straße von Čebin nach Curein, an der Grabenböschung.

Franz 1893

Zpět