Tuřany

Městská část Brna ležící na jeho jihovýchodním okraji.

Kámen (1858) stál na okraji pole, vpravo nad Jahodovou ulicí ve směru k dnešnímu letišti.
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
100 _ _
NPÚ - katalogové číslo: 1000160830, číslo ÚSKP: 47832/7-335
Na kameni byl vysekán obrys latinského kříže, pod jehož rameny byly dva kruhové petroglyfy.

Literatura: F. Přikryl - Cyril a Method v památkách starožitných na Moravě a ve Slezsku, Týn u Lipníka 1907, str. 126

Fotografie pochází z archivu muzea v Aši

Zpět