Obřany

Městská část Brna ležící na jeho severovýchodním okraji.

Kámen (1719) ležel u hřbitova vedle nového litinového křížku.
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
120 60 25
Na kameni byl vyryt povýšený pisánský kříž a dva meče nebo kříže.

Literatura: Franz - 70

Franz - 70. Lag bei dem Friedhofe von Obřan neben einem neuen eisernen Wegkreuze und ist nun aufgestellt.
vergl. hoch 1,26 breit 0,60 dick 0,23
Belanglos.
Die Zeichnung kaum mehr sichtbar.

Franz 1899

Zpět