Rozsíčka

Obec leží severozápadně od Blanska.

29.5.2005 - JB

Jedná se pravděpodobně o tzv. "saské kameny", které připomínají vpád Sasů na Moravu v roce 1742.

Kámen č. 1 (1827) .
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
95 60 25

29.5.2005 - JB
  

Kámen č. 2 (1828) .
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
135 44 12

29.5.2005 - JB
 

Zpět