Lažany

Obec leží západně od Blanska při silnici č. E461.

Kámen č. 1 (0362) .
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
78 65 9
NPÚ - katalogové číslo: 1000144778, číslo ÚSKP: 33147/7-499
Na kameni je reliéf latinského kříže. Celý kámen je pokryt sedmi řádky nápisu "...ZABIT WOL..KA Z MILONIC DEN SWATE SSTIEPANA GEHOZTO DUSSI PAN BUH RACZ MILOSTIW BYTI".
Byl postaven na místě přepadení kupců cestujících do Brna.

Literatura: Franz - 100

Franz - 100. Steht an der Lisiere des Waldes "Kuchynka" am Wege von Lažan nach Ujezd.
hoch 0,84 breit 0,70 dick 0,10
O.
.... (na miste t) oto gest zabit (ja)kub z augezda sy(n) waclawa Dworaka z milonicz Den swate sstiepana gehožto Dussi pan buh rac milostiw.
Marmor, stark, bei 45° vornübergeneigt. Bezüglich der aus später Zeit herrührenden Inschrift besitz Herr Oberlehrer Sánka ein Original-Document, nach welchem der Todtschlag nach einem Herbergstreite 1567 begangen Wurde.

Franz 1899

28.5.2005 - JB
    

Kámen č. 2 (1728) .
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
80 41 15
NPÚ - katalogové číslo: 1000124563, číslo ÚSKP: 14224/7-498
Na kameni je reliéf klínového kříže s rozštěpenou nohou.
Původně stával na levém břehu potoka Lažánky.

Literatura: Franz - 98

Franz - 98. Steht unweit der Prager Reichstraße auf der alten Hutweide bei Lažan.
hoch 0,80 breit 0,41 dick 0,14
W.
1. Die Standorte zweier Brüder, die im Zweikampfe um ein Edelfräulein gleichzeitig gefallen sind. Das Fräulein, das dem Kampfe zugesehen, habe sich von dem nahen Felsen zu Tode gestürzt, worauf man ihren Leichnam in zwei gleiche Theile theilte und je eine Hälfte mit einem der Brüder beerdigte.
2. Diese Steine seien die übriggebliebenen Gränzsteine des trium confinium der Herrschaften Černahora, Gurein und Kreuzhof.
3. Die Steine seien Wegkreuze da einst zwischen ihnen ein Weg hindurch gegangen ist.
Etwas weniges vornüber geneigt.
Sandstein.

Franz 1899

12.4.2004 - Fotografie zaslal pan Matouš Jirák
 
28.5.2005 - JB
  

Kámen č. 3 (1724) .
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
137 74 17
NPÚ - katalogové číslo: 1000151776, číslo ÚSKP: 39741/7-500
Na kameni je reliéf latinského kříže s rozštěpenou patou. Pod rameny jsou tři řádky latinského textu gotickou minuskulí, dole jsou atributy soukenického řemesla: postřihovačské nůžky a počesávací ruční rámeček se soukenickou štětkou. Na břevnu a noze kříže jsou tři hřeby Kristova umučení.
Stojí na místě, kde byl zavražděn Michael zvaný Keisser.

Literatura: Franz - 101

Franz - 101. Steht auf einer bewaldeten Bergkuppe "Brdloh" genannt, zwischen Lažan-Millonitz und Ujezd.
hoch 1,40 breit 0,79 dick 0,17
W.
In der ersten hälfte des 17. Jahrhunderts hat in der Umgebung von Černahora ein Räuber, der "blutige Buresch" gehaust und bei dem Besitzer des verrufenen Wirtshauses zur "Mausefalle" im Dorfe Zavist Unterschlupf gehabt. Dieser Buresch soll auch den "Michel Kaiser" erschossen haben.
hic intercint(us) (est) mychel Kaiccer dik(tus).
Enkrinitenkalkstein also wahrscheinlich in Brün angesertigt.
brdo=Hügel, brdloh=Mausfalle, bar.loh=unterirdische Kammer.

Franz 1899

2.5.2004 - Fotografie zaslali Eva a Miroslav Svobodovi
 
28.5.2005 - JB
     

Kámen č. 4 (1727) stál u brodu přes potok Lažánku nedaleko odbočky silnice z Lažan do Újezda.
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
80 55 _
Na kameni byl vyryt latinský kříž, meč a sekera.
Kámen byl zničen v 80. letech 20. století při stavbě jednoho z blízkých domů.

Literatura: Franz - 99
                 Knies Jan, Vlastivěda moravská. Blanský okres, Brno 1902, str. 116
                 Eva Nečasová - Křížové kameny Blanenska, Blansko 2014

Franz - 99. Steht inmitten eines Feldes bei Lažan, circa 250 Schritte vom Steine Fig. 98 entfernt.
O.
1. Die Standorte zweier Brüder, die im Zweikampfe um ein Edelfräulein gleichzeitig gefallen sind. Das Fräulein, das dem Kampfe zugesehen, habe sich von dem nahen Felsen zu Tode gestürzt, worauf man ihren Leichnam in zwei gleiche Theile theilte und je eine Hälfte mit einem der Brüder beerdigte.
2. Diese Steine seien die übriggebliebenen Gränzsteine des trium confinium der Herrschaften Černahora, Gurein und Kreuzhof.
3. Die Steine seien Wegkreuze da einst zwischen ihnen ein Weg hindurch gegangen ist.
Sandstein.
Vlastivěda moravská: Blíže obce směrem k Újezdu viděti lze dva kameny proti sobě, křížem, mečem a sekerou ozdobené bez nápisu. Tradice lidu vypravuje, že dva mladíci chodili za dívkou, kteráž usoudila, že toho pojme za chotě, který zvítězí v souboji. Ženichové stanuli na místě kameny označeném a vystřelivše zároveň usmrtili sebe oba. Toť pověst. Kameny vlastně ozbačují hranice tří panství: Brněnského, Černohorského a Blanského.

Franz 1899

Kámen č. 5 ( ) .
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
_ _ _
Podle výkladu některých badatelů se mělo jednat o druhý z kamenů popsaných ve Vlastivědě moravské. Prvním kamenem byl kámen č. 3 (1727).

Literatura: Josef Pilnáček - Paměti městyse Černé Hory, Černá Hora 1926, str. 250
                Eva Nečasová - Křížové kameny Blanenska, Blansko 2014

Zpět