Tetín

Obec leží jihovýchodně od Berouna.

Kříž č, 1 (0519) je zazděn ve vnitřní straně zdi uzavírající prostor před kostelem sv. Kateřiny.
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
_ _ _
Původně se jednalo o architektonický prvek na střeše kostela, odkud byl v roce 1929 odstraněn a zazděn do zdi.

2007 - fotografie zaslaly Irena a Alexandra Lužovy
 
8.4.2017 - JB
  

Kámen č. 2 ( ) je uložen pod oltářem v kostele sv. Ludmily.
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
_ _ _
Na tomto kameni měla být zavražďena sv. Ludmila.
Na kameni je vyhlazená plocha - tzv. tektonické zrcadlo.

8.4.2017 - JB
  

Zpět