wz

Krzyowice
(Kreisewitz)

Wojewdztwo opolskie, powiat gubczycki.
Obec le jihozpadn od Gubczyc pi silnici . 416.

K (OP065) stl do roku 1825 na louce u obce.
Vka (cm) ka (cm) Tlouka (cm)
_ _ _

Zpt