wz

Prusy
(Prau)

Wojewdztwo dolnolskie, powiat strzeliski.
Obec le jihozpadn od Strzelina.

K (WR175) .
Vka (cm) ka (cm) Tlouka (cm)
_ _ _

Literatura: Hellmich 1923
                Steller 1934

Steller - a XIII.11. Prau (H) K,S

Zpt