wz

Janowiczki
(Klein Johnsdorf)

Wojewdztwo dolnolskie, powiat strzeliski.
Obec le jihozpadn od Strzelina.

K (WR171) .
Vka (cm) ka (cm) Tlouka (cm)
_ _ _

Literatura: Hellmich 1923

Zpt