wz
 
Brożec
(Brosewitz)

Województwo dolnośląskie, powiat Strzeliński.
Obec leží severovýchodně od Strzelina při silnici č. 396.

Kříž č. 1 (WR098) leží v zemi před jižním-hlavním vchodem ke kostelu sv. Jakuba Apostoła.
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
103 95 _

8.2007 - Fotografii zaslal pan Witold Komorowski

Kříž č. 2 (WR099) stojí u zdi kolem kostela. U severního vchodu ke kostelu sv. Jakuba Apostoła.
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
168 100 10
Na kříži je rytina latinského kříže.

Literatura: Hellmich 1923 Tab. 4 - 100
                Kutzer 1910
                Steller 1934

Kutzer - 9. Brosewitz, Kr. Ohlau, Abhang einer Anhöhe, mit Kreuzchen, Kriegergrab
Hellmich - an der Kirchhofsmauer, rechts neben dem Tore - 160:106:15
Steller - XV. 2. Brosewitz Krs. Ohlau K* - Das Kreuz steht am Abhange einer Anhöhe. Kreuzchen sind eingemeißelt.

Kutzer                              Hellmich 1923
 
8.2007 - Fotografii zaslal pan Witold Komorowski

Kříž č. 3 (WR100) leží jako součást dlažby chodníku v severním vchodu ke kostelu sv. Jakuba Apostoła.
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
45 64 _

8.2007 - Fotografie zaslal pan Witold Komorowski
 

Kříž č. 4 (WR101) slouží jako schod u severního vchodu do kostela sv. Jakuba Apostoła.
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
48 99 _
Na kříži je rytina meče.

8.2007 - Fotografii zaslal pan Witold Komorowski

Kříž č. 5 (WR195) .
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
_ _ _

Literatura: Hellmich 1923

Hellmich - verschvunden, angeblich Brücke über den Wielinckegraben

Zpět