wz

Brodno
(Breitenau)

Wojewdztwo dolnolskie, powiat redzki.
Obec le severn od rody lskej.

K (WR157) .
Vka (cm) ka (cm) Tlouka (cm)
_ _ _

Literatura: Steller 1934

Steller - a XI. 1. Breitenau K

Zpt