wz

Siedlce
(Zedlitz)

Wojewdztwo dolnolskie, powiat oawski.
Obec le severn od Oawy.

K (WR152) .
Vka (cm) ka (cm) Tlouka (cm)
_ _ _

Literatura: Steller 1934

Steller - Zedlitz K

Zpt