wz

Kwiatkowice
(Altläst)

Województwo dolnoœl¹skie, powiat legnicki.
Obec leží severovýchodnì od Legnice.

Køíž (LE114) stál u severní strany hlavní silnice uprostøed obce na místì, kde dnes stojí døevìný køíž.
Výška (cm) Šíøka (cm) Tlouška (cm)
95 40 23

Literatura: Hellmich 1923 Tab. 11 - 336
                Steller 1934

Hellmich - am Spritzenhause, am Wege nach Amts-Alt-Läst - 95:40:23
Steller - XIII. 1. Alt Läst Krs. Liegnitz K* - Am Spritzenhaus in Alt Läst steht ein Steinkreuz, von dem folgende Sage geht: Vor vielen Jahren sind des Weges zwei Schwarzviehhändler daher gekommen, die miteinander in Streit gerieten. Erst Worte, dann Taten. Sie schlagen mit ihren schweren Knüppeln aufeinander. Da triff der eine den andern so unglücklich auf den Kopf, daß dieser hinfällt und seinen Geist aufgibt. Der andere kommt vors Gericht. Dort wird er verurteilt, zur Sühne des Mordes an der Stelle der Untat dieses Steinkreuz setzen zu lassen. Andere behaupten, daß er zwei Zimmerleute gewesen seien. Das Mordinstrument war ein Stock, der auf dem Steinkreuz zur Warnung für andere abgebildet wurde (Nach K. Nordheim: Sagen aus Stadt und Landkreis Liegnitz, Parchwitz 1922).

Hellmich 1923

Zpìt