wz
Křečovice

Obec leží východně od Příbrami, severovýchodně od Sedlčan.

Kámen (358) je zazděn ve zdi kostela v obci.
Na kameni je reliéf obličeje olemovaného trojúhelníkovými paprsky.
Bývá uváděn jako plastika keltského "slunečního boha".

27.7.2003 - JB

Zpět