wz

Reinersdorf

Sachsen / Landkreis Riesa-Großenhain

Obec leží jihovýchodnì od Großenhainu.

Køíž (GSN305) stojí v obci naproti kostelu.
Výška (cm) Šíøka (cm) Tlouška (cm)
92 54 31

Literatura: C. Gurlitt - Beschreibung der älteren Bau- und Kunstdenkmäler d. Königr. Sachsen, 37. Heft, Amtshpt. Großenhain, Dresden 1913
                Kuhfahl - Die alten Steinkreuze in Sachsen, 1928, Nr.208
                Kuhfahl - Die alten Steinkreuze in Sachsen, Nachtrag, 1936, Nr.223
                Müller, Quietzsch - Steinkreuze und Kreuzsteine in Sachsen - Inventar Bezirk Dresden, Berlin 1977 - 108

Bau- und Kunstdenkmäler des Königreich Sachsen - Wegkreuz, Sandstein (Fig. 307). Mit Stegen zwischen den Kreuzarmen. Südlich von der Kirche, an der Dorfstraße.

Zpìt