wz

Nauleis

Sachsen / Landkreis Riesa-Großenhain

Obec leží jihovýchodnì od Großenhainu.

Køíž (GSN302) stojí v obci na jižním bøehu rybníka.
Výška (cm) Šíøka (cm) Tlouška (cm)
85 71 22

Literatura: C. Gurlitt - Beschreibung der älteren Bau- und Kunstdenkmäler d. Königr. Sachsen, 37. Heft, Amtshpt. Großenhain, Dresden 1913
                Kuhfahl - Die alten Steinkreuze in Sachsen, 1928, Nr.167
                Kuhfahl - Die alten Steinkreuze in Sachsen, Nachtrag, 1936, Nr.179
                Müller, Quietzsch - Steinkreuze und Kreuzsteine in Sachsen - Inventar Bezirk Dresden, Berlin 1977 - 107

Bau- und Kunstdenkmäler des Königreich Sachsen - Steinkreuz, mit Radstegen. Am Dorfteich.

Zpìt