wz

Velká Bíteš

Obec leží jihovýchodně od Žďáru nad Sázavou, v blízkosti dálnice Praha - Brno.

Kříž č. 1 (0715) .
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
90 66 33
Na kříži je reliéf kříže.
V místech, kde kříž stojí, vedla cesta, po které byly věrozvěsty neseny ostatky sv. Klimenta. Proto bývá dáván do souvislosti s jejich misí.

Literatura: Fritz - 19
                Přikryl 1907 - str. 128, obr. 52
                J. F. Svoboda - Okolí horácké osady - Věstník Československého zemědělského musea, Praha 1937

Fritz - 19. Na cestě z Velké Bíteše do Jestřábí dřív než na polovici, vyskytuje se kámen na němž jest vytesán kříž 82 cm vysoký, s rameny 35 cm dlouhými. Hořejší jsou rovnoběžná, dolní však na končině až na 48 cm šířeno. Celý kříž ukazuje jaksi ráz řecký a masivní. Lid ho považuje za památníka pohraničného, znaků na něm není žádných.
J. F. Svoboda - Na druhý kříž, stojící mezi Vel. Bíteší a Jestřabím, upozornil r. 1906 dra Přikryla tehdejší kaplan jinošovský Fr. Čermák, který mu dodal k reprodukci nákres [12.] Kříž tento (obr. 2) ční 120 cm nad zemí a je na něm po obou stranách vytesán vypouklý kříž menší. Dr. Přikryl neodůvodněně soudí, že "byl vykřesán ze sochy  ,Báby´ jako u Třebíče a lid jmenuje podnes kříž ,Bábou´." Jistě je zajímavo, že v podrobném popisu městského obvodu r. 1414 v městské knize velkobítešské 8 neděje se o tomto kříži zmínka, ač by to byl v tehdejší době předmět tak význačný, že by nezůstal nepovšimnut; tedy asi ještě neexistoval.

Přikryl 1907                        J. F. Svoboda - Kříž u Jestřabí (VB, 1928 museum)
 
14.5.2011 - JB
   

Kámen č. 2 ( ) .
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
_ _ _
Na kameni je reliéf kříže.

2017 - Fotografii zaslal pan Pavel Valenta

Zpět