wz
 
Moravské Budějovice

Obec leží jižně od Třebíče.

Kámen (0824) .
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
73 87 24
Na kameni je nevýrazný reliéf latinského kříže a sekery.
Původně stával 100 m před hřbitovem na znojemské silnici.

Literatura: Franz - 25
                Fritz - 33

Fritz - 33. Na silnici z Moravských Budějovic do Znojma asi 10 minut cesty stojí u struhy kámen 80 cm vysoký a též tolik široký s okraji mnoho vydrobenými a hranami otupenými. Na přední ploše jeho jest vytesán mělce vypuklý kříž s rameny 60 cm dlouhými a 10 cm širokými. Pod pravým příčným ramenem jest postavena sekýrka s 20 cm dlouhým a 6 cm tlustým topůrkem a 15 cm dlouhým a 7 cm širokým čepelem. Ramena nestojí docela pravoúhle, výtesky jsou velmi primitivní, plochy zvětralé a lišejníky obrostlé.

Franz 1893

15.7.2002-JB
  

Zpět