wz
 
Volyně

Obec leží jižně od Strakonic při silnici č. 4.

Kámen (0504) je umístěn v muzeu ve volyňské tvrzi.
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
_ _ _
Na kameni je reliéf tlapatého kříže a nápis končící slovy: "LETHA PAN...1563".
Původně stával na periferii Nišovic při cestě do Volyně.

19.8.2008 - Jana Hrdličková

7.9.2008 - Fotografii zaslal pan Josef Pecka

Zpět