wz
 
Lipice

Obec leží severozápadně od Pelhřimova.

Kámen č.1 (1555) .
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
115 59 17
Na kameni je reliéf kříže.

15.5.2011 - JB
   

Kámen č.2 (1556) .
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
85 79 13
Na kameni je letopočet 1766, reliéfy jetelového kříže, sekery, nože, kulatého předmětu a nápis "zabit kamenem".
Pověst o zabití řeznického tovaryše.
Původně stával asi o 50 m dále, vpravo u silnice do Pelhřimova.

22.6.1999 - Fotografii zaslal pan František Mikule

23.8.2003 - JB
  

Zpět