wz
 
Vyskytná nad Jihlavou

Obec leží západně od Jihlavy.

Kámen č. 1 (1542) .
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
70 54 15
Na kameni je vyryt kříž.
Pravděpodobně se jedná o starý náhrobní kámen z 15.století.

Literatura: Z. Jaroš - Pamětní kameny na Jihlavsku - 146

16.6.2012 - JB
  

Kámen č. 2 (2194) stál u posledního domku nad potůčkem.
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
100 52 _
Na kameni byl vyryt kříž.
Nad pravým ramenem byl válec nebo špalek, nad levým ramenem byl nůž hrotem vzhůru, pod pravým ramenem byla špatně znatelná dýka. V ose kříže byl meč hrotem dolů.

Literatura: Fritz - 58
                Z. Jaroš - Pamětní kameny na Jihlavsku - Z56

Fritz - 58. V Německé Vyskytné u posledního domku nad potůčkem, ku stráni nakloněný kámen 100 cm vysoký a 52 cm široký. Přední plocha jeho jest rovně a hladce otesána a přepažena latinským křížem s rameny 12 cm širokými, kterými celý prostor kamene rozdělen jest na čtyři pole. Na horním pravém poli nachází se jakýsi válec neb špalek, 20 cm vysoký a 10 cm široký, na levém nůž rovný, 29 cm dlouhý totéž rukovjeť 14 cm, ostří 15 cm a 4 cm šíře, hrotem vzhůru postavený. Na prvém dolním dýka 30 cm dlouhá, ne dosti poznatelná. Levé dolní pole jest prázdno. Po ose kříže dosahuje meč, obrácen hrotem dolů, 60 cm dlouhý s jílcem 16 cm dlouhým, na konci s koulí s průměrem 5 cm. Ostatní ještě na obou dolních ramenech zbývající prostor jest kosmými liniemi odloučen.

Kámen č. 3 (2591) stál na okraji louky za domem u Ficů.
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
_ _ _
Na kameni byla písmena PK.
Písmena měla znamenat iniciály majitele z roku 1780 - Andreas Platt.

Zpět