wz
 
Volevčice

Obec leží jihozápadně od Jihlavy severně od Telče.

Křížový kámen č. 1 (1446) .
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
76 36 11
Na kameni je reliéf řeckého kříže a nápis "JOSEF MALEK R 1791".

Literatura: Z. Jaroš - Pamětní kameny na Jihlavsku - 143

12.3.2002 Eva a Miroslav Svobodovi

13.8.2004 - JB
 

Křížový kámen č. 2 (1445) .
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
90 49 12
Na kameni je reliéf kříže, pod jehož rameny je obrys meče a předmětu pokládaném za vařečku.
Kámen je kopií křížového kamene 0618 Telč 2, kterou nechal v roce 1904 zhotovit majitel panství dr. A. Podstatský namísto sešlého originálu. Na současné místo byl kámen přemístěn v roce 1993.

Literatura: Z. Jaroš - Pamětní kameny na Jihlavsku - 142

13.8.2004 - JB

Křížový kámen č. 3 (2229) .
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
93 68 20
Na kameni je reliéf tlapatého kříže na žerdi.
Kámen byl nalezen v roce 2002.
Podle staré pověsti připomíná spor tří bratrů o dědictví, při kterém dva z nich přišli o život. Třetího bratra tížilo svědomí a na odčinění svého skutku nechal vytesat smírčí kámen a umístil ho na místě tragédie.

28.4.2006 - Fotografie zaslal pan Lubomír Prokop
 

Křížový kámen č. 4 (2391) stál na pastvině u tzv. Dolního rybníka..
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
_ _ _
Na kameni byl reliéf kříže a letopočet 1853.
Podle pověsti zde byl při nakládání sena bleskem zabit čeledín i s párem volů, hospodář Fr. Matras byl po zásahu údajně ochromen.

Literatura: Z. Jaroš - Pamětní kameny na Jihlavsku - Z55
                J. F. Svoboda

J. F. Svoboda - 1853: u Volevčic (Tč) blízko pěšinky u Dolního rybníka je na pastvině kámen s křížem a vročením 1853. Blesk tu zabil čeledína a pár volů při nakládání sena, hospodáře Fr. Matrase pak na těle ochromil.

Zpět