wz
 
Větrný Jeníkov

Obec leží severozápadně od Jihlavy při silnicích č. 131 a 523.

Křížový kámen č. 1 (0873) je umístěn v kostele v centru obce.
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
82 63 20
Na kameni je reliéf latinského kříže a magický důlek.
Původně stával u cesty poblíž obce.
Kolem roku 1970 byl přesunut majitelem chaty č. p. 21. na severní stranu Černého rybníka.
Od roku 2012 je na současném místě.

Literatura: Fritz - 10
                Z. Jaroš - Pamětní kameny na Jihlavsku - 108

Fritz - 10. Na cestě z Větrného Jeníkova do Smrčné, asi 150 kroků od domku „U Bednářů“, nalezl učitel pan P. J. Mančál mezi kamením ležící žulový kámen 140 cm vysoký, 62 cm široký, 19 cm tlustý, na němž jest vytesán kříž latinský, 74 cm vysoký, 38 cm široký, s horním ramenem 10 cm, příčným 15 cm a dolním 56 cm dlouhým. Šířka ramen horního a dolního 7 cm a příčných od 7 až na 12 cm šířeno. Nad pravým příčným ramenem nachází se díra 1 cm v průměru, od spodu ale čtyřhranná, odkud se veliký kus kamene odštípl, jak, neví se.

28.7.2002 - Fotografie zaslal pan Miroslav Dvořák
   
15.6.2014 - JB
  

Kámen č. 2 (1444) stojí na levé straně lesní cesty, asi 500 m od první levé odbočky z cesty od hájovny u jihlavské silnice k Černému rybníku.
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
107 66 19
Na kameni je vyryt latinský kříž, pod ním je vsazena tabulka z leštěného bílého kamene s nápisem "Zde zemřel 10.VIII 1941 K. POTĚŠIL les. hajný".
Na tomto místě zemřel při honu na mrtvici lesník.

Literatura: Z. Jaroš - Pamětní kameny na Jihlavsku - 136

Zpět