wz

Hořice

Obec leží jihovýchodně od Jičína.

Kříž č. 1 ( ) ležel na lesní cestě od sv. Josefa pod Červeným kopcem.
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
113 65 30
Podle pověsti byl na tomto místě zabit dráteník.

Literatura: Dokoupil - 35
                Dreyhausen - 313

Dokoupil - 35 - Na lesní cestě od sv. Josefa u Hořic pod >Červeným kopcem< leží ze země vyvrácený křížový kámen (obr. č. 35.). Základní deska jeho, jakož levá část příčného břevna je valně porouchána; výška měří 113, největší šířka 65, šířka svislého ramena při zemi 37, v křížení 26 cm, síla nahoře 25, dole 30 cm. Zachovalé konce ramen jsou mírně zaokrouhlené. Výška vypukliny kříže nad základní deskou činí 7 až 8 cm. Dle pověsti byl na těch místech zabit dráteník. Projevuji tuto přání, aby kříž, na lesních pozemcích města Hořic se nalézající, byl do země pevně zasazen a tak před poškozením dalším chráněn.
Dreyhausen - 313 - Hořitz: Um Waldweg von St. Josef, unterhalb des "roten Hügels", liegend. Kreuzstein.
"Hier wurde ein Drahtbinder getötet".
Siehe: Dokoupil. a. a. O. S. 368.

Dokoupil 1895

Křížový kámen č. 2 ( ) stál v lese naproti Jeníkovu dvoru.
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
_ _ _
Na kameni byl reliéf klínového kříže.

Literatura: Antoním Šorm - Ve jménu demokracie, Českoslovanská akciová tiskárna v Praze, 1922

Starý, dosud neznámý kamenný kříž z roku 1681, nalezený z jara 1920 v lese naproti Jeníkovu dvoru u Hořic.
Týž kříž byl postaven na místě svého nalezení péčí měsrského musea se svolením majitele lesa v květnu 1920.
Kříž byl však opět v srpnu 1920 poražen a - rozbit ve dví. Čekal na tento čin kulturního století plných 239 let.

  

Zpět