wz

Pivoň
(Stockau)

Obec leží severozápadně od Domažlic.

Kříž (2252) stál mezi obcí a Poběžovicemi.
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
_ _ _

Literatura: Kuhfahl
                Wilhelm - Der westböhmische Grenzbote, Tachau, 25. August 1900

Kuhfahl - Zwischen Stockau und Ronsperg

Zpět