wz

Koloveč

Obec leží severovýchodně od Domažlic při silnicích č. 183 a 185.

Kámen (1397) byl v roce 1852 zazděn v opěrné zdi tovární zahrady - dnes Spojené kartáčovny.
Výška (cm) Šířka (cm) Tloušťka (cm)
60 40 _
Na kameni byl reliéf latinského kříže.

Literatura: Šindelář - Dějiny Kolovče a okolí, 1936

Zpět